Strefa rodzica

Uroczystości

Plan uroczystości w Przedszkolu Ziarenko zostanie opracowany na początku roku przedszkolnego.