O nas

Przedszkole

Przedszkole „Ziarenko” w Bielicach zostanie uruchomione 1 września 2020 r. Będzie ono trzecim przedszkolem utworzonym i prowadzonym przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Oprócz przedszkoli TWP w Szczecinie prowadzi jeszcze dwa żłobki oraz uczelnię wyższą. Naszym celem jest stworzenie nowocześnie i profesjonalnie wyposażonego Przedszkola w Bielicach, które będzie pierwszą niepubliczną placówką na terenie gminy. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych.

Nasze doświadczenie pozwala nam zagwarantować Państwu prawidłowy rozwój Waszych dzieci oraz szeroką ofertę edukacyjną oferowaną przez nasze nowe przedszkole.

Nasza kadra

W naszej placówce zatrudniamy 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 3 nauczycieli wspomagających – wszystkich z pedagogicznym przygotowaniem. Stawiając na jakość kształcenia naszych dzieci, postanowiliśmy iż w każdej z naszych trzech 14-osobowych grup, będzie pracować dwóch nauczycieli jednocześnie. Codzienną pracę nauczycieli wspierają również pracownicy administracji i obsługi, dbając o porządek i czystość obiektu.

Współpracujemy z logopedą, psychologiem oraz profesjonalnym lektorem języka angielskiego. Realizujemy również zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej, zajęć sportowych, rytmiki, zajęć z kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz zajęć matematyczno-informatycznych.

Anna Kowalska

nauczycielka

Anna Kowalska

nauczycielka

Anna Kowalska

nauczycielka

Anna Kowalska

nauczycielka

Misja przedszkola

Naszym zadaniem jest zapewnić dzieciom należytą całodniową opiekę, zadbać o ich bezpieczeństwo oraz zapewnić im wszechstronny rozwój.

W naszym Przedszkolu chcemy również rozpoznawać i pozwalać rozwijać indywidualne możliwości i talenty, które drzemią w każdym dziecku. Tworzymy warunki do zdobywania wiedzy, kształtując zarazem postawy moralne i ucząc dobrych zachowań. Promujemy również zachowania przyjazne środowisku oraz pragniemy budować poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Chcemy, aby nasi wychowankowie byli gotowi do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasza placówka wspiera również działania wychowawcze rodziców. Oferujemy wsparcie psychologiczne oraz na bieżąco diagnozujemy poczynania Państwa pociech.

Organ prowadzący

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie w tym roku świętuje jubileusz 70-lecia swej aktywnej działalności. Jesteśmy jednym z najdłużej działających stowarzyszeń oświatowych, które funkcjonuje na Polskim rynku edukacyjnym kształcąc pokolenia.

Realizujemy usługi edukacyjne w formie kursów, szkoleń, seminariów i warsztatów w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności. Z sukcesem pozyskujemy i realizujemy projekty ze środków zewnętrznych.

Jesteśmy organem prowadzącym Przedszkole i Żłobek: Wyspa Malucha w Przecławiu oraz Strefa Malucha w Szczecinie oraz uczelni Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.

www.twp.szczecin.pl