Strefa rodzica

Program dnia

 1. 6.30 – 8.00: schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków.
 2. 8.00 – 8.30: czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowanie do śniadania.
 3. 8.30 – 8.50: I śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć.
 4. 9.00 – 10.00: realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia indywidualne lub grupowe: zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia rytmiczno – muzyczne (2x tygodniowo).
 5. 10.00: II śniadanie.
 6. 10.00 – 11.00: spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na świeżym powietrzu. W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne lub zorganizowane w sali, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie bajek.
 7. 11.30 – 12.00: obiad (II danie).
 8. 12.00 – 12.30: czynności higieniczne. Przygotowanie do odpoczynku.
 9. 12.30 – 14.00: odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek literackich i muzycznych.
 10. 14.00 – 14.30: czynności samoobsługowe – ubieranie się i czynności porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
 11. 14.30 – 15.00: obiad (zupa).
 12. 15.00 – 16.00: zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub na sali, indywidualna praca stymulująca rozwój dziecka.
 13. 16.00 – 16.30: podwieczorek.
 14. 16.30 – 17.00: zabawy dowolne według zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi. Pobyt na świeżym powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.