Strefa rodzica

Dokumentacja projektowa

Projekt: „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO”, realizowany jest w ramach działania 8.1 RPO WZ 2014-2020 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”. Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 1 270 000 PLN.


Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin udziału w projekcie -PDF-
  2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z klauzulą informacyjną -PDF-

Krótka instrukcja:

Wypełnij wstępny formularz rekrutacyjny w zakładce Rekrutacja. Nie zapomnij uzupełnić wszystkich niezbędnych pól i oznaczyć zapoznanie się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Kliknij przycisk “wyślij". Pojawi się informacja że formularz został poprawnie wysłany. W ciągu kilku następnych dni skontaktujemy się z Państwem przesyłając e-mailowo formularz zgłoszeniowy do udziału projekcie (dostępny również do pobrania tu: Formularz zgłoszeniowy do projektu – PDF – oraz powyżej w punkcie: Dokumenty do pobrania) z dalszą instrukcją i niezbędnymi informacjami.

Przesłany Państwu formularz rekrutacyjny należy dostarczyć w wersji papierowej do biura projektu: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin.