Rekrutacja na rok 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022


Termin:

 • Rekrutacja on-line na nowy rok 2021/2022 rozpocznie się w dniu 1 marca 2021 r. o godz. 9.00 i potrwa do dnia 31 marca 2021 r.

Krok 1: Rejestracja w naszym systemie on-line.

 • Formularz rekrutacyjny on-line dostępny będzie w zakładce Rekrutacja (od godz. 9.00 w dniu 1 marca 2021 r.)

Krok 2: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu w wersji papierowej.

Jak go otrzymać?

 • Po rejestracji w naszym systemie otrzymacie Państwo zwrotny e-mail. Znajdziecie w nim w załączeniu formularz zgłoszeniowy do projektu (w wersji elektronicznej do wydrukowania) oraz regulamin.
 • Możecie go Państwo samodzielnie pobrać, wydrukować i wypełnić pobierając go z naszej strony – Pobierz PDF –.
 • Formularz można również otrzymać w naszej placówce. Jest dostępny jest u Kierownika Administracyjnego lub Dyrektora.

Krok 3: Dostarczenie formularza zgłoszeniowego do Przedszkola Ziarenko.

 • Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do projektu należy dostarczyć do Przedszkola Ziarenko w Bielicach, ul. Jana Pawła II 61a, 74-202 Bielice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Krok 4: Oczekiwanie na wyniki.

 • Po zakończeniu naboru, na naszej stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa. Przewidywany termin: do 9 kwietnia 2021 r.
 • Lista rankingowa zostanie ustalona w oparciu o kryteria premiujące, zgodnie z Regulaminem.

Kryteria premiujące:

 • wiek dziecka 3-4 lata: 50 pkt,
 • wielodzietność rodziny dziecka (rodzina wielodzietna –dwoje i więcej dzieci): 30 pkt,
 • niepełnosprawność dziecka: 30 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka: 10 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców dziecka: 10 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka: 10 pkt,
 • rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko: 5 pkt,
 • dziecko objęte pieczą zastępczą: 5 pkt.

Ilość miejsc do grupy projektowej: 12 dzieci (w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością).


Dokumenty projektowe:


Więcej informacji: