Informacja dot. projektu Maluch+ 2022-2029

Cel projektu: Utworzenie 8 miejsc w Żłobku TWP “Ziarenko” w Bielicach.

Opis projektu:

Utworzenie żłobka zakłada przeznaczenie 1 sali (26,7 m2) na prowadzenie żłobka – pozostałe pomieszczenia (z wyłączeniem pozostałych sal dydaktycznych) będą wykorzystywane wspólnie przez obie placówki.

Efekty rzeczowe oraz rezultaty osiągnięte dzięki inwestycji: Projekt wpłynie pozytywnie na rodziny i ich kondycje finansową, w tym rodziny dzieci z niepełnosprawnościami, lokalną społeczność i gospodarkę. Dzięki edukacji od lat najmłodszych dzieci mają większe szanse na lepszą przyszłość, lepszą pracę, kontakty z ludźmi czy odniesienie sukcesu przez osoby, które otrzymały wsparcie, zwiększy aktywność ekonomiczną (zachęci do zmiany) pozostałe osoby nie objęte tym wsparciem, którzy jak dotąd sceptycznie podchodzili do wszelkiego rodzaju instrumentów wsparcia.

Rodzic poprzez możliwość pozostawienia dziecka w żłobku otworzy ścieżkę zawodową, będzie mógł uczestniczyć w szkoleniach, zdobywać kwalifikacje i przede wszystkim poprawić swoją sytuację finansową poprzez np. znalezienie pracy.

Wsparcie przez nasze stowarzyszenie Gminy Bielice i Powiatu Pyrzyckiego w dodatkowe miejsca opieki nad dziećmi w żłobku stanowić będzie pozytywny sygnał do większej aktywizacji społeczeństwa. Ponadto rezultaty projektu wpłyną pozytywnie na rodziny i otoczenie dzieci z niepełnosprawnościami (w przypadku ich udziału) poprzez: integrację dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym z ich pełnosprawnymi rówieśnikami,integrację i profesjonalne wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami, podnoszenie świadomości rodziców i opiekunów w zakresie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnościami a przede wszystkim przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin/szczególnie matek.